strona główna

strona główna

SSE Podstrefa Puławy

  • Podstrefa Puławy to 99 hektarów przemysłowych terenów inwestycyjnych, znajdujących się w obrębie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. Podstrefa zapewnia inwestorowi dostęp do wszystkich mediów, wielu surowców, bogatej infrastruktury technicznej, gwarantując bardzo dogodne położenie w zachodniej części Regionu Lubelskiego, na szlaku komunikacyjnym Wschód – Zachód.
  • GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., od ponad 50 lat są liderem polskiego przemysłu nawozowo - chemicznego. Lokalizacja Spółki w centralnej Europie (środkowo-wschodnia Polska) pozwala istnieć firmie zarówno na wymagającym rynku UE, jak i innych dynamicznie rozwijających się rynkach światowych. Blisko połowa całej produkcji PUŁAW trafia na eksport. Firma od lat jest jednym z największych polskich eksporterów. PUŁAWY od października 2005 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.